Możliwości ludzkiego mózgu

Człowiek jest niewątpliwie najdoskonalszą jak dotąd formą życia zamieszkującą naszą planetę. Na przestrzeni ewolucji wykształcił w sobie cechy, które pozwalają mu dominować nad innymi gatunkami. Inteligencja, zdolność ciągłego uczenia się, rozwinięta sfera duchowo-emocjonalna, wszystko – w połączeniu z innymi cechami nabytymi jak i wrodzonymi homo sapiens złożyło się na to , w jakim stopniu zaawansowania jesteśmy już dzisiaj. Jednak umysł […]

Read more