Zagrożenia dla systemu emerytalnego w Polsce

Na świecie istnieje wiele systemów emerytalnych jednak mało który z nich ma charakter unikalny. W Polsce mamy do czynienia z tak zwanym zmienno pokoleniowym systemem emerytalnym który polega na tym iż osoby które aktualnie znajdują się w wieku produkcyjnym odprowadzają składki z których finansowane są emerytury osób aktualnie pobierających świadczenia. Taki system obowiązuje w wielu krajach jednak trzeba sobie zdawać sprawę z wielu zagrożeń jaki ten system emerytalny powoduje. Na pierwszy rzut oka taki system jest dosyć sprawiedliwy i logiczny. Wszystko tak na prawdę odbywa się idealnie do puki stosunek liczby osób które pobierają aktualnie świadczenia do liczby osób w wieku produkcyjnym (tak na prawdę osób aktywnych zawodowo i płacących regularnie składki na ZUS) jest zbyt niski.

Od przynajmniej kilkunastu lat z taką sytuacją mamy do czynienia w Polsce. Jest to bez wątpienia spowodowane jednoczesnemu nałożeniu się na siebie dwóch bardzo niekorzystnych zjawisk mianowicie liczba osób będących w wieku produkcyjnym spada w sposób bardzo widoczny (liczba ta jest powiększana przez osoby które wyjeżdżają za granicę w celu znalezienia lepiej płatnej pracy i nie odprowadzają składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce) oraz stale rosnącą liczbę emerytów. Jeśli było by tego mało niekorzystne zjawisko podkręca również fakt iż drastycznie wydłuża się długość życia w Polsce i na świecie. Jak by tego było mało całkiem nie tak dawno rząd Prawa i Sprawiedliwości wycofał reformę emerytalną rządu Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego która polegała na wydłużeniu wieku emerytalnego z sześćdziesięciu lat dla kobiet i sześćdziesięciu pięciu dla mężczyzn do sześćdziesięciu siedmiu dla obojga płci. Zanim nasiliły się te wszystkie niekorzystne czynniki nasz system emerytalny i tak był deficytowy a Skarb Państwa musiał dopłacać kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie do naszych emerytur.

Bez wątpienia jest to zagranie populistyczne jednak dzięki takiemu podejściu do sprawy system ten w krótkim czasie dosięgną tak poważne problemy że niezbędne będą reformy które być może wkrótce uzdrowią ten system na dłuższy czas.