Czy warto pracować na czarno?

Na pewno nikt uczciwy nie popierał i nie popiera sameiidei pracy na czarno i bez wątpienia dla samych ludzi którzy pracują na czarno było by zdecydowanie lepiej gdyby ich praca przybrała charakter formalny. Po pierwsze każda z tych osób posiadała by pełne ubezpieczenie zdrowotne co jest bardzo ważne w przypadku gdy pójdziemy do lekarza lub ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi. Im bardziej ryzykowna branża w której pracujemy tym większe prawdopodobieństwo że taki nieszczęśliwy wypadek może dotknąć właśnie naszej osoby.

Jak pokazują statystyki jedną z branż w której prawdopodobieństwo wypadku może być bardzo wysokie jest właśnie budownictwo i paradoksalnie to właśnie w tej branży osób pracujących na czarno jest najwięcej. Warto dodać że w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia koszta leczenia musimy ponieść z własnej kieszeni a rachunek za leczenie nawet mało skomplikowanego złamania w publicznej placówce wyniesie nas minimum kilka tysięcy złotych. Oczywiście mimo to że to my jesteśmy ofiarą wypadku to możemy ponieść dodatkowe konsekwencje karne oraz skarbowe. W przypadku gdy urzędnikom oraz policji skarbowej uda się precyzyjnie ustalić jak długo przebiegał proceder pracy na czarno w naszym przypadku będziemy musieli zapłacić podatki za naszą pracę wstecz.

Oczywiście to nie koniec niespodzianek gdyż bardzo szybko o swoje upomni się na pewno Zakład Ubezpieczeń Społecznych tak więc efekt pracy na czarno będzie taki że w bardzo krótkim czasie zwali się na nas masa wielkich problemów począwszy od pogorszonego stanu zdrowia (kto wie w jakim czasie będziemy mogli podjąć pracę – pamiętajmy że w tym czasie jesteśmy osobami pozbawionymi środków do życia i oprócz Ośrodka Pomocy Społecznej nie spodziewajmy się żadnych specjalnych zasiłków.). Jeśli natomiast chodzi o kwestie podatkowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będziemy musieli je zapłacić wraz z szefem który nas “zatrudniał” solidarnie. Oczywiście nawet nielegalna praca na czarno ma czasem swoje usprawiedliwienie moralne. W przypadku gdy jesteśmy totalnie bez żadnych środków do życia i nie jesteśmy w stanie zaspokoić elementarnych potrzeb ludzkich takich jak zakup żywności czy też leków podstawowych ubrań utrzymanie dzieci dostarczenie energii cieplnej w zimę – w takich przypadkach praca na czarno jest bez wątpienia akceptowana moralnie jednak trzeba zdać sobie sprawę z tego że tak nie można żyć wiecznie.