Aluminium w elektrotechnice

Aluminium w układzie okresowym pierwiastków występuje pod nazwą glinu. Jest oznaczony symbolem AL. Ma wyjątkowe właściwości fizyczne. To one sprawiły, że znalazł on bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w przemyśle lotniczym, samochodowym, spożywczym, okrętowym oraz w budownictwie. Używany jest także w innych gałęziach gospodarki. Do pozyskiwania aluminium wykorzystywane są złoża boksytu. Pozyskanie go z tego surowca pochłania ogromne ilości energii, do tego w trakcie procesu pozyskiwania aluminium powstaje duża ilość toksycznych związków. Stąd też w trosce o środowisko naturalne coraz większą rolę zaczyna odgrywać pozyskiwanie aluminium drogą recyklingu. Oczywiście nie wszystkie produkty wykonane z aluminium można ponownie przetopić, ale niektóre takie, jak części maszyn i druty nadają się do ponownego przetopienia.

Aluminium jest zaliczany do metali lekkich. Jego ciężar gęstość wynosi 2,7 mg/m3. Jest to trzy razy mniej niż ma to miejsce w przypadku żelaza. Kolejną cechą tego metalu jest duża plastyczność. Jedną z zalet wyróżniających aluminium jest dobre przewodnictwo elektryczności. Ta cecha spowodowała, że aluminium wykorzystuje się coraz częściej do produkcji przewodów elektrycznych. Pod wpływem powietrza pokrywa się on cienką warstwą tlenku, który stanowi barierę przed procesem dalszego utleniania i sprawia, że jest on wyjątkowo odporny na korozję. Czyste aluminium jest stosunkowo mało wytrzymałe. Dlatego, aby można go było wykorzystać w szerszym stopniu dodaje się do niego inne metale. W ten sposób powstają stopy aluminium o znacznie wyższej wytrzymałości. Najczęściej stopy te powstają po dodaniu do glinu manganu, miedzi, cynku lub krzemu.

Mniejszy ciężar właściwy aluminium sprawił, że wypiera on miedź, jako materiał do produkcji przewodów elektrycznych. Jeszcze szerszej wykorzystywane są jego stopy. Do produkcji przewodów elektrycznych szczególnie nadaje się stop aluminium, krzemu i magnezu. Stop ten ma znacznie mniej rozciągliwy, stąd wykorzystuje się go do produkcji elektrycznych linii napowietrznych. Z kolei Silumin, czyli stop aluminium i krzemu znalazł zastosowanie jest surowcem służącym do wykonywania odlewów drobnych elementów aparatury elektrycznej i głowic w silnikach spalinowych. Z aluminium są dzisiaj wyrabiane uzwojenia klatkowe do silników asynchronicznych, okładzin do kondensatorów, połączeń szynowych w rozdzielniach. Ze sproszkowanego tlenku aluminium powstają z kolei termistory – nieliniowe rezystory.

 

Sponsorem artykułu jest firma NITRID zajmująca się sprzedażą komponentów, powłok i aerozoli z Azotku boru.