Analiza fundamentalna i techniczna Forex

Analiza rynku nie jest jedynie częścią handlu; jest istotą rynku forex. Analiza rynku przeprowadzana jest zazwyczaj jedną z dwóch metod, lub połączeniem obu podejść. Pierwsze podejście, analiza fundamentalna, jest wypadkową czynników i zdarzeń, opinie i polityk, które mogą mieć wpływ na przyszłą wartość waluty. Drugie podejście, zwane analizą techniczną, obejmuje badania wartości walut historycznych i bieżących oraz wolumen obrotu. Niezależnie od podejścia, celem analizy technicznej, podstawowym lub mieszanym, jest próba projekcji walut kierunek cen i identyfikacji możliwości handlu na giełdzie Forex.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna dla handlowców forex skupia się na czynnikach, które mogą mieć wpływ na wartości waluty, w tym stopy procentowe, gospodarki banku centralnego i polityki monetarnej i fiskalnej rządu, Produkt Krajowy Brutto, itp niektóre z czynników, które należy uwzględnić w podstawowej analizie opisano poniżej:

Gospodarka

Podczas gdy na całym świecie recesja z 2008 wywarła wpływ na różne kraje w różnym stopniu, a różne narody odpowiedziały na wyzwanie stosując różne strategie. Różnice te doprowadziły do zmian względnej wartości walut światowych. Wszystkie waluty odczuły takie zmiany. Zdarzenia, które mają szkodliwy wpływ na gospodarkę, mają tendencję do zmniejszania względnych wartości gospodarek. Na przykład, długotrwała susza w Australii może doprowadzić do presji na dolara australijskiego, a wzrost cen ropy może spowodować skok wartości dolara kanadyjskiego.

Niestabilność polityczna

Wszystkie główne waluty są drukowane w stabilnych politycznie krajach. Jednak stabilność polityczna zmienia się w czasie, czasami gwałtownie. Dramatyczne zmiany w stabilności politycznej mogą wpływać na wartości waluty, znacząco zmniejszając zaufanie do waluty, a także wpływając na zmniejszenie aktywności gospodarczej. Analiza fundamentalna handlu walutami powinna brać pod uwagę zmiany w stabilności politycznej w powiązanych obszarach, począwszy od podstawowej wiedzy o regionalnej stabilności politycznej. Dobrym źródłem podstawowych informacji politycznej w krajach jest Central Intelligence Agency w Stanach Zjednoczonych. Ich strona posiada World Factbook i jest dobrym miejscem do pozyskiwania informacji.

Polityka rządu

Polityka rządu – Polityka monetarna i fiskalna w szczególności mogą mieć istotny wpływ na wartość waluty narodowej. Narody często stosują stopę procentową jako ważne narzędzie w polityce pieniężnej – wzrost stóp procentowych jest przeprowadzany w celu schłodzenia wzrostu gospodarczego i ograniczenia inflacji oraz zmniejszenia stawek w celu stymulowania gospodarki. Polityka fiskalna również ma wpływ na wartości waluty; wyższe opodatkowanie może spowolnić wzrost gospodarczy, podczas gdy niskie podatki i wydatki mogą stymulować gospodarkę. Oczywiście, te czynniki będą miały wpływ na wartość waluty.

Obserwując innych uczestników

Innym fundamentalnym aspektem forex jest zrozumienie innych uczestników rynku i wpływ jaki mogą oni mieć na wartości waluty. Rządy i banki centralne, banki komercyjne i inne instytucje finansowe, fundusze hedgingowe i inni spekulanci mogą odgrywają pewną rolę. Banki centralne lub fundusze hedgingowe mogą kupić walutę i podnieść jej cenę w ciągu jednego dnia. Duże banki prywatne mogą również wpływać na rynek z ich działalności, ale zwykle tylko w długim okresie czasowym. Działania prywatnych spekulantów mogą również wpłynąć na ceny walut.

Dane i Raporty

Agencje wielu rządów światowych monitorują dane statystyczne, które ujawniają aspekty gospodarki. Często agencja poda wyniki ich zbierania i analizy danych w regularnych zaplanowanych odstępach czasu. Raporty te często odnoszą się bezpośrednio do regionalnych warunków ekonomicznych, takich jak stopa inflacji, produktu krajowego brutto, stopy zatrudnienia, bilansu handlowego i inflacji. Raporty te mogą mieć ogromny wpływ na wartości walut. Forex przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z terminów publikowania takich raportów i dostosować strategię handlową w sposób właściwy.

Inne wydarzenia mogą również wpływać dramatycznie na wartości walut.

Teorie ekonomiczne i modele

Forex istnieje od niedawna, ale akcje i akcji były badane przez długi czas, a teorie ekonomiczne i modele mnożą się z dnia na dzień.

Teorie dostępne dla inwestora dotyczą parytetu waluty krajowej oraz bilansu płatniczego, a także stóp procentowych, roli pieniądza i rodzajów aktywów zakupionych w kraju. Dane wykorzystane przez te instrumenty obejmują statystyki gospodarcze i zatrudnienia, inflacji i stóp procentowych oraz sprzedaży informacji, takich jak produkt krajowy brutto, handlu i przepływów kapitałowych oraz sprzedaży detalicznej. Korzystając z tej informacji, przedsiębiorca może ocenić podstawy gospodarki danego narodu i zacząć lepiej inwestować na rynku forex.

Analiza techniczna i wykresów

Często rynki forex są badane poprzez zastosowanie wykresów pokazujących ceny rynkowe w pewnym okresie czasu. Tradycyjnie, wykresy finansowe zostało sporządzone ręcznie. Na szczęście, dziś te wykresy są dostępne za pośrednictwem platform handlu forex i są dostępne w internecie na stronach internetowych, takich jak ten http://forex.tradingcharts.com/chart/.

Wykresy Forex są zazwyczaj przedstawiane w jednym z kilku formatów, w tym linii, wykresu słupkowego i świeczkowego.

Mając doświadczenie w odczytywaniu wykresów, przedsiębiorca może wizualizować działanie rynku szybko z wykresu słupkowego lub studiować wykres do identyfikacji trendów,

Analiza techniczna

Analiza techniczna idzie ręka w rękę z wykresami forex. Analiza techniczna próbuje prognozować przyszłe ruchy cen poprzez matematyczną analizę dotychczasowych działań cen. Dla wielu przedsiębiorców, analiza techniczna jest najważniejszym narzędziem do badania rynku. Analiza techniczna obejmuje badania przeszłości i cen forex, często jednak korzysta z wykresów, w celu przewidywania ruchów cen i trendów i identyfikowanie możliwości zyskownego handlu forex.
Różne proste narzędzia mogą być wykorzystywane w analizie technicznej, takie jak średnie ruchome, linie trendu i poziomy wsparcia.