Możliwości ludzkiego mózgu

Człowiek jest niewątpliwie najdoskonalszą jak dotąd formą życia zamieszkującą naszą planetę. Na przestrzeni ewolucji wykształcił w sobie cechy, które pozwalają mu dominować nad innymi gatunkami. Inteligencja, zdolność ciągłego uczenia się, rozwinięta sfera duchowo-emocjonalna, wszystko – w połączeniu z innymi cechami nabytymi jak i wrodzonymi homo sapiens złożyło się na to , w jakim stopniu zaawansowania jesteśmy już dzisiaj.

Jednak umysł ludzki jest tak doskonały i niesamowicie elastyczny, że pozwala na ciągła naukę, udoskonalanie zdobytej już wiedzy. Nie zatrzymuje się, lecz dostosowuje do poznanych już rzeczy umożliwiając absorbowanie nowych. Naukowcy nie są w stanie przewidzieć kresu możliwości poznawczych ludzkiego mózgu – uważają, ze podobnie jak na wzór rozszerzania się Wszechświata, również ludzki umysł może nieustannie się ,,rozszerzać,, absorbując w nieskończoność wiedzę, którą potem będzie zdolny przekuć w czyn. Jednak jak się okazuje, to tylko ułamek ludzkich możliwości!