Pozyskiwanie funduszy dla firm

Aby prowadzić działalność gospodarczą, potrzeba zasobów pieniężnych. Ich ilość, uzależniona jest od wielkości firmy czy od skali inwestycji. W małych przedsiębiorstwach, zwykle wystarczają pieniądze zgromadzone przez właściciela. Ale w dużych biznesach, gdzie obraca się już naprawdę sporymi środkami, takie własne „zaskórniaki” mogą już nie wystarczyć. Co więc zrobić, aby firma dysponowała odpowiednim kapitałem do codziennej działalności czy do rozwoju? Należy w jakiś sposób pieniądze pozyskać. Istnieje na to kilka możliwości i tylko od właścicieli firmy zależy, jaką drogą pójdą.

Najbardziej popularnym sposobem na dodatkową gotówkę w firmie jest kredyt. Pożyczając pieniądze z banku, godzimy się na ich zwrot na określonych w umowie kredytowej warunkach, „dopłacając” jeszcze prowizje i odsetki. Jaki jest koszt takiego kredytu? Wszystko zależy od aktualnej sytuacji na rynku pieniężnym i od siły negocjacji właściciela firmy z bankiem. Wiadomo, że duża firma zawsze otrzyma nieco tańszy kredyt niż mniejsza. Ale nie ma na to reguły. Firmy mogą pożyczać pieniądze na rozpoczęcie działalności, na bieżącą działalność, czy na inwestycje.

Innym ze sposobów na powiększenie kapitału firmy, jest emisja i sprzedaż akcji. Dzięki temu, firma „pozbywa się” części firmy, ale w zamian od kupujących akcje pozyskuje potrzebne środki. Po jakimś czasie, gdy inwestycja przyniesie zyski i firma będzie miała gotówkę, może odkupić emitowane akcje. Ich cena będzie zależała od aktualnej sytuacji w firmie, czy sytuacji na rynku. Akcjami handluje się na Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie notowania zmieniają się w czasie rzeczywistym i w jednym dniu akcje danej firmy mogą na wartości zyskiwać lub też tracić.

Duże firmy, które chcą pozyskać dodatkowe środki, coraz częściej emitują obligacje. Są to jakby pisemne zobowiązania firmy, że po określonym czasie firma obligacje wykupi, czyli odda pieniądze wraz z ustalonymi odsetkami. Na emisje obligacji decydują się firmy duże i znane na rynku, które cieszą się zaufaniem i które mają szanse obligacje sprzedać. Obligacje te cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż dają w miarę pewny i stabilny zysk.

Oczywiście sposobów na pozyskanie kapitału może być więcej. Można sprzedać część majątku trwałego firmy, można sprzedać część firmy itp. Ważne jednak, by uzyskane pieniądze spożytkować we właściwy sposób i aby pieniądze oddać w terminie. To wzbudza zaufanie na rynku, a to z kolei pozwala na tańsze pożyczenie pieniędzy, gdy znowu zajdzie taka potrzeba.